KDOR ZASADI DREVO, MISLI NA JUTRI

Slika kombi 2015 Še nekaj časa se bomo spominjali februarja 2014, ko je žled objemal Slovenijo 10 dni. Iz gozdov je bilo slišati pokanje dreves, ki so se lomila v ledenem oklepu. Daljnovodi so bili ujeti v ledu, vozila so bila podobna ledenim skulpturam, življenje je obstalo, narava se je ustavila v času in ledu. Več kot 50 % gozdov je bilo poškodovanih, škoda pa skoraj nepopravljiva. Skoraj. Za obnovo gozdov bo potrebnih 2,5 milijona novih sadik, zato stopimo skupaj, združimo moči, ker samo skupaj nam bo uspelo. Pri podjetju Carglass® smo se odločili postati partner narave. Za vsak izveden servis bo podjetje Carglass® v letu 2015 zasadil eno drevo na področjih, ki so bila najbolj prizadeta. Ker nam ni vseeno! Pridružite se neštetim ostalim, v letu 2015 s podjetjem Carglass® zasadite svoje drevo in pomagajte obnoviti slovenske gozdove.

Več na www.carglass-obnavlja.si

Gozd Carglass® popravi, Carglass® zamenja, Carglass® obnavlja!

 

 
 

Widget Title