Korporativni film: ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR

Andragoški zavod Maribor — Ljudska univerza je javni zavod s tradicijo, saj svoje storitve na trgu ponuja že od leta 1922. Kakovost njihovih storitev je v skladu z zahtevami, potrebami in pričakovanji udeležencev ter domačimi in mednarodnimi predpisi in standardi na področju izobraževanja. Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev je njihova prednostna naloga.

 
 

Widget Title